Minimální záznam pro tištěné seriály

Marc21 - minimální záznam pro tištěné seriály

Návěští           

001       Kontrolní číslo

003       Identifikátor kontrolního čísla*

            * nejedná se o běžnou siglu knihovny! O identifikátor se žádá na adrese:

            http://www.loc.gov/marc/organizations/form-eng.html

005       Datum posledního zpracování záznamu

008       Údaje pevné délky

            00-05    datum uložení do souboru

06        typ dat/publikační status

            07-10    datum 1

            11-14    datum 2

            15-17    místo vydání, produkce nebo realizace

18        periodicita

              19      pravidelnost 

35-37    jazyk popisné jednotky

38          modifikace záznamu

022       Mezinárodní standardní číslo seriálu (ISSN)

            a – mezinárodní standardní číslo seriálu

y – nesprávné ISSN

            z – zrušené ISSN

040       Zdroj katalogizace  (neopakovatelné pole)

            a – agentura zajišťující původní katalogizaci

            b - jazyk katalogizace

            c – agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

            d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné)

            e – použitá pravidla popisu

            9 – úplnost záznamu*

                        * kódovník: 0 – nestandardní (neodpovídá stanovenému minimu)

                                         1 – minimální (povinné minimum)

                                         2 – nadstandardní (nad rámec stanoveného minima)

041       Kód jazyka  

            Indikátor 1: Indikátor překladu

                                   0 – popisná jednotka není/neobsahuje překlad

                                   1 – popisná jednotka je nebo obsahuje překlad

            Indikátor 2: Kódovník jazyků MARC

                                   # - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

                                   7 – zdroj kódů je uveden v podpoli $2

            a– kód jazyka textu

044       Kód země vydání (vždy v případě opakovaných výskytů $a, např. u koedic)

a – kód země entity vydání/výroby dokumentu

072*      Kód předmětové kategorie

            Indikátor 1:  Nedefinován

            Indikátor 2: Kód zdroje

                                   7 – zdroj specifikován v podpoli $2

            a – kód předmětové oblasti

            x – předmětová kategorie

            2 – kód zdroje

080*     Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

            Indikátor 1: Není definován

            Indikátor 2: Kód zdroje

                                   7 – zdroj specifikován v podpoli $2

            a – klasifikační znak MDT

              2 - vydání

* fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo   

   údaj skupiny Konspektu

100 Hlavní záhlaví - osobní jméno

             Indikátor 1: indikátor formy jména

                                  0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                                   1 - jméno se uvádí pod příjmením

                                   3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny

            Indikátor 2: Není definován

           a - osobní jméno 

            b – římské číslice

            c – doplňky ke jménu jiné než data

            d - data související se jménem

            q – rozpis iniciál rodného/křestního jména

110       Hlavní záhlaví - jméno korporace

            Indikátor 1: Indikátor formy jména

                                   0 – invertovaná forma jména

                                   1 - jméno jurisdikce

                                   2 - jméno v přímém pořadí

            Indikátor 2: Není definován

            a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            b - podřízená složka

            c - Místo konání akce

            d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

            n - číslo části/sekce/ akce

            g – další různé informace

111       Hlavní záhlaví - jméno akce

            Indikátor 1: Indikátor formy jména

                                   0 – invertovaná forma jména

                                   1 - jméno jurisdikce      

                                   2 - jméno  v přímém pořadí

            Indikátor 2: Není definován

             a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            c - místo konání akce

            d - datum konání akce

            e – podřízená složka

            g – další různé informace

            n – číslo části/sekce/akce

            q– jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

245       Údaje o názvu

            Indikátor 1: Vedlejší názvové záhlaví

                                   0 – vedlejší záhlaví se nevytváří

                                   1 – vedlejší záhlaví se vytváří

            Indikátor 2: Vyloučení znaků z  řazení

                                 0-9   počet vyloučených znaků

            a - název

            b - další údaje o názvu

            c – údaj o odpovědnosti atd.

             h – obecné označení druhu dokumentu

            n – číslo označení  části/sekce díla

            p - název části/sekce díla

246       Variantní názvy

           Indikátor 1: poznámka/vedlejší záhlaví

                                   0 – generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví

                                   1 – generuje se poznámka i vedlejší záhlaví

                                   2 – negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví

                                   3 – generuje se vedlejší záhlaví, negeneruje se poznámka

            Indikátor 2: typ názvu

                                   # - typ názvu není specifikován

                                   0 - část názvu /název části

                                   1 - souběžný název

                                   2 – rozlišovací  název

                                   3 - další variantní názvy

                                  4 - obálkový název 

                                  5 - název na doplňkové titulní stránce

                                  6 - hlavičkový název

                                  7 - živé záhlaví

                                  8 - hřbetní název

 

            a – hlavní  název/ zkrácený název

            n - číslo části/sekce díla

            p - název části/sekce díla

260       Nakladatelské údaje

            Indikátor 1: Pořadí nakladatelských údajů

                                   # - neuvádí se/první nakladatel

                           2– dočasný nakladatel

                           3 – současný/poslední nakladatel

              Indikátor 2: Není definován

 

            a - místo vydání

            b - jméno nakladatele

            c- datum vydání

300       Fyzický popis

           a - rozsah

310       Současná periodicita

 

            a – současná periodicita

            b – data označující současnou periodicitu

490     Údaje o edici (neselekční)

             Indikátor 1: Indikátor vedlejšího záhlaví

                                   0 – vedlejší záhlaví se nevytváří

                                   1 – vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

            Indikátor 2: Nedefinován

              a – údaj o edici

            v – označení svazku/pořadí

 5XX      Poznámky (povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)         

            a - poznámka

 700       Vedlejší záhlaví – osobní jméno

             Indikátor 1: Indikátor formy jména

                                   0 – jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                                   1 – jméno se uvádí pod příjmením

                                   2 – jméno rodiny/rodu

            Indikátor 2: Typ ved vedlejšího záhlaví

                                   # - typ nespecifikován

                                   2 – analytické záhlaví

             a– osobní jméno

            b– římské číslice

            c – doplňky ke jménu jiné než data

            d –data související se jménem

            q – rozpis iniciál rodného/křestního jména

 710       Vedlejší záhlaví - jméno korporace

             Indikátor 1: Indikátor formy jména

                                   0 – invertovaná forma jména

                                   1 - jméno jurisdikce

                                   2 - jméno v přímém pořadí

            Indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                                   # - typ nespecifikován

                                   2 - analytické záhlaví

             a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            b - podřízená složka

            c - místo konání akce

            d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

            g – další různé informace

            n – číslo části/sekce/akce

711       Vedlejší záhlaví - jméno akce

             Indikátor 1: Indikátor formy jména

                                   0 – indikátor formy jména

                                   1 - jméno jurisdikce

                                   2 - jméno v přímém pořadí

            Indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                                   # - typ nespecifikován

                                   2 - analytické záhlaví

 

            a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

            c - místo konání akce

            d – datum konání akce 

            e – podřízená složka

            n – číslo části/sekce/akce

            g – další různé informace

            q – jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

 780       Předcházející záhlaví

             Indikátor 1: Poznámka

                                   0 - poznámka se generuje

                                    1 - poznámka se negeneruje

               Indikátor 2: typ propojení

                                    0 – dříve jako

                                   1 – dříve částečně jako

                                   2 – nahrazuje

                                   3 – nahrazuje částečně

                                   4 – vznikl sloučením

                                   5 – absorboval

                                   6 – absorboval částečně

                                   7 – oddělil se od

                     a – hlavní záhlaví

                      t – název             

                      x – ISSN

 785       Následující záhlaví  

  Indikátor 1: Poznámka

                                   0 - poznámka se generuje

                                   1 - poznámka se negeneruje

 Indikátor 2: typ vztahu

                0 – dále jako

                1 – dále částečně jako

                2 – po zániku nahrazen

                3 -  po zániku částečně nahrazen

                4 – zanikl včleněním do

                5 – zanikl částečným včleněním do

                6 – rozdělil se na… a …

                7 – sloučením s… vznikl…

                8 – zpětný návrat k

          a – hlavní záhlaví

         t – název

         x – ISSN

910       Údaje pro souborný katalog

             a – sigla vlastníka

            o – rok aktualizace odběru

            r – roky odběru nebo s – svazky odběru