Minimální záznam pro tištěné monografie

MARC21 – minimální záznam pro tištěné monografie

Pozn.: schváleno PS jmennou a věcnou a doporučeno ke schválení Radě pro katalogizační politiku

Návěští

001  Kontrolní číslo

003  Identifikátor kontrolního čísla*

        *Nejedná se o běžnou siglu knihovny! O identifikátor se žádá na adrese

http://www.loc.gov/marc/organizations/form-eng.html

005  Datum posledního zpracování

008  Údaje pevné délky

        00-05 datum uložení do souboru (RRMMDD)

        06 typ data/publikační status (kód)

        07-10 datum 1

        15-17 místo vydání, produkce nebo realizace (kód země)

        35-37 jazyk popisné jednotky

        38 modifikace záznamu

020  Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN)

        a - ISBN (včetně vysvětlivky)

        z - zrušené/chybné ISBN

040  Zdroj katalogizace (neopakovatelné pole)

        a - agentura zajišťující původní katalogizaci

        b - jazyk katalogizace

        c - agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby

        d - agentura, která záznam modifikovala (opakovatelné)

        e - použitá pravidla popisu

041  Kód jazyka (vždy v případě opakovaných výskytů $a u vícejazyčných publikací)

        indikátor 1: indikátor překladu

                      0 - popisná jednotka není/neobsahuje překlad

                      1 - popisná jednotka je nebo obsahuje překlad   

        indikátor 2: kódovník jazyků MARC

                     # - hodnota kódů jazyků je převzata z kódovníků MARC

                     7 - zdroj kódů je uveden v podpoli $2

        a - kód jazyka textu

044  Kód země vydání (vždy v případě opakovaných výskytů $a, např. u koedic)

        a - kód země vydání

072*  Kód předmětové kategorie

        indikátor 1 - nedefinován

        indikátor 2 - kód zdroje

                     7 - zdroj specifikován v podpoli $2

       a - klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu

       x - slovní označení skupiny Konspektu

       2 - kód zdroje - Konspekt

080*  Mezinárodní desetinné třídění (MDT)

        indikátor 1 - nedefinován

        indikátor 2 - nedefinován

       a - klasifikační znak MDT

       2 - vydání

* fakultativní údaje: záznam splňuje rozsah minimálního záznamu, obsahuje-li buď znak MDT, nebo údaj skupiny Konspektu

 100  Hlavní záhlaví - osobní jméno

         indikátor 1: indikátor formy jména

                      0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                      1 - jméno se uvádí pod příjmením

                      3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

         indikátor 2: nedefinován

         a - osobní jméno

         b - římské číslice

         c - doplňky ke jménu jiné než data

         d - data související se jménem

         q - rozpis iniciál rodného/křestního jména

 110  Hlavní záhlaví - jméno korporace

         indikátor 1: indikátor formy jména

                      0 - invertovaná forma jména

                      1 - jméno jurisdikce

                      2 - jméno v přímém pořadí

         indikátor 2: nedefinován

         a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

         b - podřízená složka

         c - místo konání akce

         d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

         g - další různé informace

         n - číslo části/sekce/akce

 111  Hlavní záhlaví - jméno akce

         indikátor 1: indikátor formy jména

                      0 - invertovaná forma jména

                      1 - jméno jurisdikce

                      2 - jméno v přímém pořadí

         indikátor 2: nedefinován

         a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

         c - místo konání akce

         d - datum konání akce

         e - podřízená složka

         g - další různé informace

         n - číslo části/sekce/akce

         q - jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

 245  Údaje o názvu

         indikátor 1: vedlejší názvové záhlaví

                     0 - vedlejší záhlaví se nevytváří

                      1 - vedlejší záhlaví se vytváří

         indikátor 2: vyloučení znaků z řazení

                      0-9 - počet vyloučených znaků

         a - název

         b - další údaje o názvu

         c -údaj o odpovědnosti atd.

         h - obecné označení druhu dokumentu (výraz „tištěný text“ se neuvádí)

         n - číslo označení části/sekce díla

         p - název části/sekce díla

 250  Údaje o vydání

         a - označení vydání

 260  Nakladatelské údaje

         indikátor 1: pořadí nakladatelských údajů

                      # - neuvádí se

         indikátor 2: nedefinován

         a - místo vydání

         b - jméno nakladatele

         c - datum vydání

 300  Fyzický popis

         a - rozsah

 490  Údaje o edici (neselekční)

         indikátor 1: indikátor vedlejšího záhlaví

                      0 - vedlejší záhlaví se nevytváří

                      1 - vytváří se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

         indikátor 2: nedefinován

         a - údaj o edici

         v - označení svazku/pořadí

 5XX  Poznámky (povinné pouze v případech jednoznačně vymezených v AACR2)

         a - poznámka

 700  Vedlejší záhlaví – osobní jméno

         indikátor 1: indikátor formy jména

                      0 - jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem

                      1 - jméno se uvádí pod příjmením

                      3 - jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

         indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                      # - typ nespecifikován

710  Vedlejší záhlaví - jméno korporace

        indikátor 1: indikátor formy jména

                     0 - invertovaná forma jména

                     1 - jméno jurisdikce

                     2 - jméno v přímém pořadí

        indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                     # - typ nespecifikován

                     2 - analytické záhlaví

        a - jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

        b - podřízená složka

        c - místo konání akce

        d - datum konání akce nebo podpisu smlouvy

        g - další různé informace

        n - číslo části/sekce/akce

711  Vedlejší záhlaví - jméno akce

        indikátor 1: indikátor formy jména

                     0 - invertovaná forma jména

                     1 - jméno jurisdikce

                     2 - jméno v přímém pořadí

        indikátor 2: typ vedlejšího záhlaví

                     # - typ nespecifikován

                     2 - analytické záhlaví

       a - jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

        c - místo konání akce

        d - datum konání akce

        e - podřízená složka

        g - další různé informace

        n - číslo části/sekce/akce

        q - jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

910  Údaje pro souborný katalog

        a - sigla vlastníka

        r - roky odběru nebo s – svazky

Příloha: Popis vícesvazkových monografií
 

V rámci CASLIN - SK ČR je u vícesvazkových monografií vyloučeno fyzické propojení a vzájemná závislost záznamů fyzicky samostatných částí dokumentů.
Vícesvazkové monografie jsou popisovány zdola, samostatným záznamem pro každou část.

Příklad:
001 001
100 1# $a Svoboda, Martin $4 aut
245 10 $a CASLIN. $n Sv. 1, $p Postup v Národní knihovně v Praze / $c Martin Svoboda
246 30 $a Postup v Národní knihovně v Praze
260 ## $a Praha : $b Národní knihovna v Praze, $c 1994
300 ## $a 123 s.
490 1# $a Automatizace knihoven

001 002
100 1# $a Prokop, Igor $4 aut
245 10 $a CASLIN. $ n Sv. 2, $p Postup ve Slovenské národní knihovně / $c Igor Prokop
246 30 $a Postup ve Slovenské národní knihovně
260 ## $a Praha : $b Národní knihovna v Praze, $c 1994
300 ## $a 130 s.
490 1# $a Automatizace knihoven


Výjimku tvoří vícesvazkové monografie, jejichž jednotlivé části nemají různé původce s hlavní odpovědností, nemají názvy částí, nebo tyto názvy částí nejsou významné pro samostatné vyhledávání a všechny části přísluší k témuž vydání. Typickými představiteli těchto dokumentů jsou slovníky, encyklopedie a jiné dokumenty, které byly vydány v jednotlivých svazcích z technických, nikoli obsahových důvodů.
Příklady "nevýznamných" názvů částí: A-D, Pro/Ž, 1910-1920, texty, tabulky aj. Pro tyto dokumenty se doporučuje popis "shora", tj. jediným společným záznamem.

Příklad:

001 003
245 00 $a Ilustrovaný encyklopedický slovník
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Praha : $b Academia, $c 1980-1982
300 ## $a 3 sv.
490 1# $a Automatizace knihoven
505 0# $a sv. 1. A-I. 1980 -- sv. 2. J-PRI. 1981 -- sv. 3. PRO-Ž. 1982
910 ## $a ABA001 $s Sv. 1-3