682 Informace o zrušeném záhlaví

Definice:

Toto pole obsahuje text, kterz vysvětluje, proč bylo záhlaví odstraněno z autoritního souboru. pole může také obsahovat náhradu záhlaví. Pole 682 lze použít jen pokud pozice Návěští/05 (Status záznamu) obsahuje kód d (Zrušený).

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam podpolí:

a Náhrada záhlaví
i Vysvětlující text
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí