680 Veřejná všeobecná poznámka

Definice:

Toto pole obsahuje poznámku poskytující všeobecné informace o záhlaví 1XX, pro kterou nebylo definováno samostatné pole. Různé informace tohoto typu se zapisují do opakovaných výskytů pole 680. poznámky se zapisují ve formě vhodné ke zveřejnění. Všeobecná poznámka, která nemá být zveřejněna, se zapisuje do pole 667 (Neveřejná všeobecná poznámka).

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam podpolí:

a Záhlaví či zpřesnění
i Vysvětlující text
0 Kód instituce MARC
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí