678 Bibliografické nebo historické údaje

Definice:

Toto pole obsahuje bibliografické, historické či další informace o záhlaví v poli 1XX záznamu pro autorizované záhlaví, autorizované záhlaví a zpřesněné nebo zpřesnění.
Poznámka se obvykle zapisuje ve formě vhodné ke zveřejnení.

Indikátory:

První indikátor # Informace nejsou uvedeny
0 Bibliografický koncept
1 Administrativní historie
Druhý indikátor - nedefinován

Seznam podpolí:

a Bibliografické nebo historické údaje
b Rozšíření
u Unifikovaný identifikátor zdroje
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí