675 Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem

Definice:

Toto pole obsahuje citaci použitého zdroje, pokud zdroj neposkytl informace o záhlaví v poli 1XX záznamu pro autorizované záhlaví, autorizované záhlaví a zpřesnění.
V některých neobvyklých případech může pole obsahovat sporné informace nalezené ve zdroji (např. když se nalezené jméno může vztahovat k jiné osobě). Více zdrojů se uvádí do jednoho pole 675. Citace prověřovaného zdroje, který přinesl o záhlaví informaci, se uvádí v poli 670 (Zdroj nalezených informací).
Citace a informace uvedené v tomto poli často nejsou uváděny ve formě vhodné ke zveřejnění.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam podpolí:

a citace zdroje
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí