670 Zdroj nalezených informací

Definice:

Toto pole obsahuje citaci použitého zdroje, ve kterém byla nalezena informace o záhlaví v poli 1XX záznamu pro autorizované záhlaví, autorizované záhlaví a zpřesnění, či zpřesnění. Pole může rovněž obsahovat informace nalezené ve zdroji. Každá citace zdroje se uvádí v samostatném poli 670.
citace zdroje, který byl prověřován bez výsledku, se uvádí v poli 675 (Zdroj prověřovaný s negativním výsledkem). Citace a informace uvedené v tomto poli často nejsou uváděny ve formě vhodné ke zveřejnění.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam podpolí:

a Zdroj citace
b Nalezená informace
u Unifikovaný identifikátor zdroje
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí