667 Neveřejná všeobecná poznámka

Definice:

Toto pole pbsahuje poznámku, která poskytuje všeobecné informace o záhlaví v poli 1XX, pro něž nebylo definováno speciální pole. Informace mohou mít trvalý i dočasný charakter a mohou ale nemusejí být uvedeny ve formě vhodné ke zveřejnění. každí další informace se uvádí v opakovaném výskytu pole 667.
Všeobecná poznámka určená ke zveřejnění se uvádí v poli 680 (Veřejná všeobecná poznámka)

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam podpolí:

a Neveřejná všeobecná poznámka
5 Kód instituce MARC
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí