665 Odkaz na historii

Definice:

Pole 665 obsahuje poznámku k odkazu, která vysvětluje historii jména. Použije se, je-li třeba vysvětlit podrobněji vztah mezi záhlavím v poli 5XX.
Pole může také obsahovat text polisující možnost věcného zpracování související se záhlavím. Pole lze použít pouze v záznamu pro autorizované záhlaví. Pole 1XX v záznamu obsahuje autorizované záhlaví, na které se v jiném záznamu odkazuje. Pole 665 obsahuje historii změn jména a dalších odkazovaných záhlaví.
Autorizované záhlaví v poli 1XX je rovněžý směrováno v poli 5XX záznamu pro autorizované záhlaví, na které se odkazuje v poli 665. Podpole $w/3 (zobrazení odkazu) v každém směrovacím poli má obsahovat kód d (odkaz se nezbrazuje, je použito pole 665). Kód d označuje, že generování jednoduchého odkazu z pole 5XX by mělo být potlačeno. Odkaz je možné generovat z polí 1XX a 665. Instrukční fráze je uvedena jako text podpole $a. příklady zoobrazení úplného odkazu jsou uvedeny v sekci Směrování a odkazy - všeobecné informace.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam podpolí:

a Odkaz na historii záhlaví
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí