400 Směrování odkazu viz - osobní jméno

Definice:

Pole obsahuje osobní jméno použité ve směrování odkazu viz. Používá se v autoritních záznamech pro autorizovaou formu záhlaví a zpřesění k vytvroření odkazu z vyloučené formy záhlaví.

Indikátory:

První indikátor
0 jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
1 jméno se uvádí pod příjmením (default)
2 jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)
Druhý indikátor (Nedefinován)
# Indikátor není definován

Seznam podpolí:

$a Osobní jméno $b Rímské císlice
$c Doplnky ke jménu jiné než data $d Data související se jménem
$e Slovní oznacení role $f Data související s dílem
$g Další ruzné informace $h Obecné označení druhu dokumentu
$j Přisouzení odpovědnosti $k Podzáhlaví pro formu
$l Jazyk díla $m Obsazení (hudební díla)
$n Císlo cásti/sekce díla $o Údaje o aranžmá (hudební díla)
$p Název cásti/sekce díla $q Rozpis iniciál rodného jména
$r Tónina (hudební díla) $s Verze
$t Název díla $i Instrukční fráze
$v Formální zpřesnění $x Všeobecné zpřesnění
$y Chronoloické zpresnení $z Geografické zpresnení
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu $3 Bližší urcení dokumentu
$4 Kód role $6 Propojení polí v jiném písmu
$8 Propojení souvisejících polí