111 Hlavní záhlaví - jméno akce

Definice:

Pole obsahuje jméno akce použité jako záhlaví typu jméno nebo jméno/název v záznamu pro autorizované záhlaví nebo odkazovém záznamu, které mohou, ale nemusejí obsahovat směrování.
V záznamech pro autorizované záhlaví obsahuje pole 111 autorizovanou formu jména akce. V odkazových záznamech obsahuje vyloučenou formu záhlaví.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy)
0 Invertovaná forma jména
1 Jméno jurisdikce
1 Jméno v přímém pořadí
Druhý indikátor - není definován
# Není definován

Seznam podpolí:

a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
c Místo konání akce
d Datum konání akce
e Podřízená složka
f Datum díla
g Další různé informace
h Obecné označení druhu dokumentu
k Podzáhlaví pro formu
l Jazyk díla
n Číslo části/sekce/akce
p Název části/sekce díla
q Jméno akce následující za jménem jurisdikce
s Verze
t Název díla
v Formální zpřesnění
x Všeobecné zpřesnění
y Chronologické zpřesnění
z Geografické zpřesnění
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí