110 Hlavní záhlaví - jméno korporace

Definice:

Pole obsahuje jméno korporace použité jako záhlaví typu jméno nebo jméno/název v záznamu, které mohou, ale nemusejí obsahovat směrování.
V záznamech pro autorizovan= záhlaví obsahuje pole 110 autorizovanou formu jména korporace. V odkazových záznamech obsahuje vyloučenou formu záhlaví.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy jména)
0 Invertovaná forma jména
1 Jméno jurisdikce
1 Jméno v přímém pořadí
Druhý indikátor - není definován
# Není definován

Seznam polí:

a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
b Podřízená složka
c Místo konání akce
d Datum konání akce nebo podpisu smlouvy
e Slovní označení role
f Data související s dílem
g Další různé informace
h obecné označení druhu dokumentu
k podzáhlaví
l Jazyk díla
n číslo části/sekce
o údaj o aranžmá (hudební díla)
p Název části/sekce díla
r Tónina (hudební díla)
s Verze
t název díla
v Formální zpřesnění
x Všeobecné zpřesnění
y Chronologické zpřesnění
z Geografické zpřesnění
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí