785 Následují záhlaví

Definice:

Pole obsahuje informaci o bezprostredním nástupci základní popisné jednotky (chronologické propojení). Pole 785 je opakovatelné pro více než jeden následující název.
Pokud je z tohoto pole generována poznámka, zobrazuje se a/nebo tiskne s úvodním výrazem nebo frází, která se generuje jako náveští na základe hodnoty druhého indikátoru.
Indikátory:
První indikátor (poznámka)
0 Poznámka se generuje
1 Poznámka se negeneruje
Druhý indikátor (typ propojení)
0 Dále jako
1 Dále cástecne jako
2 Po zániku nahrazen
3 Po zániku cástecne nahrazen
4 Zanikl vclenením do
5 Zanikl cástecným vclenením do
6 Rozdelil se na ... a ...
7 Sloucením s ... vznikl ...
8 Zpetný návrat k ...

Seznam polí:
$a Hlavní záhlaví (NO)
$b Údaj o vydání (NO)
$c Kvalifikátor (NO)
$d Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání (NO)
$g Informace o propojení (O)
$h Údaje fyzického popisu (NO)
$i Text náveští (NO)
$k Údaje o edici pro související popisnou jednotku (O)
$m Specifické údaje o dokumentu (NO)
$n Poznámka (O)
$o Další identifikátor popisné jednotky (O)
$p Zkrácený název
$r Císlo zprávy (O)
$s Unifikovaný název (NO)
$t Název (NO)
$u Standardní císlo technické zprávy (NO)
$w Identifikacní císlo záznamu (O)
$x Mezinárodní standardní císlo seriálu (NO)
$y CODEN (NO)
$z Mezinárodní standardní císlo knihy (O)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$7 Kontrolní podpole (NO)
$8 Propojení souvisejících polí

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<