773 Zdrojový dokument/Hostitelská jednotka

Definice:

Pole obsahuje informaci o zdrojovém dokumentu/hostitelské jednotce pro fyzicky samostatnou základní jednotku popisovanou v záznamu (vertikální propojení).
Pole umožnuje uživateli zjistit lokaci fyzické jednotky, která obsahuje analytickou jednotku nebo další popisnou jednotku. V poli jsou požadovány pouze údaje sloužící k identifikaci zdrojového dokumentu/hostitelské jednotky, napr. propojení k bibliografickému záznamu, který popisuje jednotku a/nebo popisné údaje, jež identifikují zdrojový dokument/hostitelskou jednotku. V prípade zdrojových dokumentu, jako jsou seriály nebo v podstate vícesvazková díla, je nezbytná informace v podpoli $g, která zajistí presnou lokaci analytické jednotky v rámci bibliografické jednotky.

Indikátory:

První indikátor (poznámka)
0 Poznámka se generuje
1 Poznámka se negeneruje

Druhý indikátor (náveští) # In
8 Náveští se negeneruje

Seznam polí:

$a Hlavní záhlaví (NO)
$b Údaj o vydání (NO)
$c Kvalifikátor (NO)
$d Místo vydání, jméno nakladatele, datum vydání (NO)
$g Informace o propojení (O)
$h Údaje fyzického popisu (NO)
$i Text náveští (NO)
$k Údaje o edici pro související popisnou jednotku (O)
$m Specifické údaje o dokumentu (NO)
$n Poznámka (O)
$o Další identifikátor popisné jednotky (O)
$p Zkrácený název
$r Císlo zprávy (O)
$s Unifikovaný název (NO)
$t Název (NO)
$u Standardní císlo technické zprávy (NO)
$w Identifikacní císlo záznamu (O)
$x Mezinárodní standardní císlo seriálu (NO)
$y CODEN (NO)
$z Mezinárodní standardní císlo knihy (O)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$7 Kontrolní podpole (NO)
$8 Propojení souvisejících polí

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<