730 Vedlejší záhlaví - unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje unifikovaný název použitý jako vedlejší záhlaví. Vedlejší záhlaví se stanoví podle daných
katalogizacních pravidel za úcelem zajištení prístupu k bibliografickém záznamu prostrednictvím záhlaví
pro unifikovaný název, pro než není vhodnejší zápis v polích 630 (Vedlejší vecné záhlaví - unifikovaný název)
nebo 830 (Vedlejší záhlaví pro edici - unifikovaný název).

Indikátory:

První indikátor (vyloucení znaku z razení)
0-9 Pocet vyloucených znaku

Druhý indikátor (typ vedlejšího záhlaví) # Typ nespecifikován

2 Analytické záhlaví

Seznam polí:

$a Unifikovaný název (NO)
$d Datum podpisu smlouvy (O)
$f Data související s dílem (NO)
$g Další ruzné informace (NO)
$h Obecné oznacení druhu dokumentu (NO)
$k Podzáhlaví pro formu (O)
$l Jazyk díla (NO)
$m Obsazení (hudební díla) (O)
$n Císlo cásti/sekce díla (O)
$o Údaje o aranžmá (NO)
$p Název cásti/sekce díla (O)
$r Tónina (hudební díla) (NO)
$s Verze (NO)
$t Název díla (NO)
$x Mezinárodní standardní císlo seriálu (NO)
$3 Bližší urcení dokumentu (NO)
$5 Kód instituce MARC (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<