711 Vedlejší záhlaví - jméno akce

Definice:
Pole obsahuje ve forme hesla (autorizované podobe) pojmenování akce nebo konference použité jako vedlejší záhlaví.
Jména akcí zapisované v podrízeném vztahu ke korporaci a používaná jako hlavní záhlaví, se zapisují v poli 710.

Indikátory:

První indikátor (indikátor formy jména)

0 invertovaná forma jména
1 Jméno jurisdikce
2 Jméno v prímém poradí a je-li jméno jurisdikce nedílnou soucástí jména akce
Druhý indikátor # Typ nespecifikován

2 Analytické záhlaví

Seznam polí:

a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek
c Místo konání akce
d Datum konání akce
e Podrízená složka
g Další ruzné informace
n Císlo cásti/sekce/akce
q Jméno akce následující ve vstupním prvku za jménem jurisdikce

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<