710 Vedlejší záhlaví - jméno korporace

Definice:
Pole obsahuje ve forme hesla pojmenování korporace, jíž se prisuzuje sekundární intelektuální odpovednost za dílo.

Indikátory:

První indikátor (Indikátor formy jména)

0 invertovaná forma jména
1 Jméno jurisdikce
2 Jméno v prímém poradí

Druhý indikátor (Typ vedlejšího záhlaví) # Typ nespecifikován

2 Analytické záhlaví

Seznam polí:

a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
b Podrízená složka
c Místo konání akce
d Datum konání akce nebo podpisu smlouvy
g Další ruzné informace
n Císlo cásti/sekce/akce

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<