700 Vedlejší záhlaví - osobní jméno

Definice:
Pole obsahuje ve forme hesla (autorizované podobe) jméno osoby, která se spolupodílí na vytvorení dokumentu. Patrí sem zejména další autori, redaktori/sestavovatelé, ilustrátori, prekladatelé, atd. Údaj se vyplnuje i tehdy, není-li vyplneno pole Hlavní záhlaví – osobní jméno.

Indikátory:

První indikátor
0 Jméno se uvádí pod rodným/krestním jménem
1 Jméno se uvádí pod príjmením (default)
2 Jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

Druhý indikátor (Typ vedlejšího záhlaví) # Typ nespecifikován
2 Analytické záhlaví

Seznam polí:

a Osobní jméno
b Rímské císlice
c Doplnky ke jménu jiné než data
d Data související se jménem
q Rozpis iniciál rodného/krestního jména
4 Kód role

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<