655 Rejstříkový termín - žánr/forma

Definice:
Toto pole obsahuje termíny oznacující žánr, formu a/nebo fyzické vlastnosti popisovaného dokumentu. Termíny pro žánr textových materiálu oznacují specifické druhy materiálu odlišujících se stylem nebo technikou intelektuálního obsahu; napr. biografie, katechizmus, eseje, hymny, ci kritiky. Termíny pro formu a fyzické vlastnosti oznacují historicky a funkcne specifické druhy materiálu a odlišujících se fyzickými vlastnostmi, subjektem intelektuálního obsahu, ci usporádáním informací; napr. deníky, diáre, adresáre, casopisy, memoranda, dotazníky, sylaby ci rozvrhy. V prípade grafických dokumentu oznacuje toto záhlaví kategorie materiálu podle postavení, zamýšleném úcelu, charakteristiky tvurce, publikacního statusu ci metody reprezentace. Toto pole muže obsahovat termíny fasetového slovníku. Pro každý termín uvedený
v poli, je uveden zdroj. Mimo to se uvádí i to, zda se jedná o základní termín vyjádrení. Pro oznacení žánru a formy se používají standardní soupisy termínu. Tyto soupisy jsou specifikovány pomocí druhého indikátoru (Heslár/tezaurus) ci v podpoli $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu).

Indikátory:

První indikátor (typ termínu) # Základní
0 Fasetový

Druhý indikátor (heslár/tezaurus)
0 Library of Congress Subject Headings
1 LC Subject Headings for Children´s Literature
2 Medical Subject Headings
3 National Agricultural Library Subject Authority File
4 Zdroj nespecifikován
5 Canadian Subject Headings
6 Répertoire de vedettes-matiére
7 Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a Žánr/forma ci základní termín (NO)
$b Vedlejší termín (O)
$c Oznacení fasety/hierarchie (O)
$v Formální zpresnení (O)
$x Všeobecné zpresnení (O)
$y Chronologické zpresnení (O)
$z Geografické zpresnení (O)
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)
$3 Bližší urcení dokumentu (NO)
$5 Instituce k níž se pole vztahuje (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)Zpět

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<