651 Vedlejší věcné záhlaví - geografické jméno

Definice:
Toto pole obsahuje geografické jméno použité jako vedlejší vecné záhlaví. Tato vedlejší záhlaví mohou obsahovat všeobecné téma vcetne jmen událostí nebo objektu. Vedlejší vecná záhlaví se vytvárejí v bibliografickém záznamu za úcelem zprístupnení záznamu prostrednictvím zavedených standardu a zásad vecné katalogizace jako jsou napr. Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH). Pole 651 muže být využito k zápisu jména podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru ci podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu). Jména samotných jurisdikcí, nebo tato jména doplnená o zpresnení se zapisují do pole 651. Jména jurisdikcí, které reprezentují církevní entity, se zapisují do pole 610. Jméno korporace, podzáhlaví pro formu, název díla a/nebo jméno mestské cásti zapsané
za jménem jurisdikce, se zapisují do pole 610. Geografické jméno použité jako soucást fráze (napr. Írán v Koránu) se zapisuje do pole 650.

Indikátory:

První indikátor (nedefinován) # Nedefinován

Druhý indikátor (heslár/tezaurus)
0 Library of Congress Subject Headings
1 LC Subject Headings for Children´s Literature
2 Medical Subject Headings
3 National Agricultural Library Subject Authority File
4 Zdroj nespecifikován
5 Canadian Subject Headings
6 Répertoire de vedettes-matiére
7 zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a Geografické jméno (NO)
$v Formální zpresnení (O)
$x Všeobecné zpresnení (O)
$y Chronologické zpresnení (O)
$z Geografické zpresnení (O)
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)
$3 Bližší urcení dokumentu (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<