650 Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma

Definice:
Toto pole obsahuje vecné téma použité jako vedlejší vecné záhlaví. Tato vedlejší záhlaví mohou obsahovat všeobecné téma vcetne jmen událostí nebo objektu. Vedlejší vecná záhlaví se vytvárejí v bibliografickém záznamu za úcelem zprístupnení záznamu prostrednictvím zavedených standardu a zásad vecné katalogizace jako jsou napr. Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH), Faceted Application of Subject Terminology (FAST). Pole 650 muže být využito k zápisu jména
podle souboru autorit definovaného hodnotou druhého indikátoru ci podpolem $2 (Zdroj záhlaví nebo termínu). Název (napr. Bible a ateismus), a geografické jméno (napr. Írán v Koránu), ci jméno korporace (napr. Katolická církev a humanismus) použité v heslu jako soucást fráze se rovnež zapisují v poli 650.

Indikátory:

První indikátor (úroven) # Informace není dostupná
0 Nespecifikována
1 Primární
2 Sekundární

Druhý indikátor (heslár/tezaurus)
0 Library of Congress Subject Headings
1 LC Subject Headings for Children´s Literature
2 Medical Subject Headings
3 National Agricultural Library Subject Authority File
4 Zdroj nespecifikován
5 Canadian Subject Headings
6 Réportoire de vedettes-matiére
7 Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

$a Vecné téma ci geografické jméno jako vstupní prvek (NO)
$b Vecné téma následující za geografickým jménem jako vstupním prvkem (NO)
$c Místo události (NO)
$d Rozmezí dat (NO)
$e Slovní oznacení role (NO)
$v Formální zpresnení (O)
$x Všeobecné zpresnení
$y Chronologické zpresnení
$z Geografické zpresnení
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO)
$3 Bližší urcení dokumentu (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)


>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<