500 Poznámka

Definice:

Toto pole obsahuje všeobecné informace, které nepatrí do žádné specifické kategorie poznámek 5XX.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam polí:

$a Text poznámky (NO)
$3 Bližší urcení dokumentu (NO)
$5 Kód instituce MARC (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<