490 Údaje o edici (neselekční)

Definice:

Pole obsahuje údaj o edici, pro kterou se nevytvárí vedlejší záhlaví ci která se formou vedlejšího záhlaví liší od formy prezentované jako údaj o edici. Pole 490 se nepoužívá jako vedlejší záhlaví pro edici. Pokud se pole 490 použije a vedlejší záhlaví pro edici je požadováno, v bibliografickém záznamu se vyplnuje údaj o edici (pole 490) a související pole pro vedlejší záhlaví pro edici (pole 800-830). Pole se používá vždy, když údaje o edici obsahují jako nedílnou soucást názvu svazek (svazky) nebo datum (data) vydání.

Indikátory:


První indikátor (Indikátor vedlejšího záhlaví)
0 Vedlejší záhlaví se nevytvárí
1 Vytvárí se záhlaví pro odlišnou formu názvu edice

Druhý indikátor(Nedefinován)
# Nedefinován

Seznam polí:

$a Údaj o edici (O)
$l Signatura Library of Congress (NO)
$v Oznacení svazku/poradí (O)
$x Mezinárodní standardní císlo (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<