440 $p Název cásti/sekce díla

Definice:

CNázev subedice nebo rady edice, která patrí do edice zapsané v podpoli Název edice.

Zpusob zápisu:

Zapište tak, jak je uvedeno v popisné jednotce. Pokud má subedice nebo rada pouze císelné oznacení a žádný název – toto podpole nevyplnujte.

Príklady:

Název edice-> ActaUniversitatis Stockholmiensis
Název cásti-> Stockholm economic studies

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka, ostatní preliminária obálka, hrbet, tiráž
Literatura: MARC21 440 2, KAT s.67-68, A: s. 48

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<