440 Údaje o edici/vedlejší záhlaví - název

Definice:

Edice (Series) je skupina samostatných publikací, které mají krome svého hlavního názvu ješte spolecný název celku a obvykle jsou graficky shodne upraveny. Jednotlivé publikace mohou, ale nemusí být císlovány. Také obvykle najdete uvnitr soupis publikací, které patrí do této edice.

Indikátory:

První indikátor (Nedefinován)
Druhý indikátor (Vyloucení znaku)
0-9 Pocet vyloucených znaku

Seznam polí:

a Název
n Císlo cásti/sekce díla
p Název cásti/sekce díla
v Oznacení svazku/poradí
x Mezinárodní standardní císlo seriálu

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<