310 Sočasná periodicita

Definice:

Pole obsahuje soucasnou periodicitu popisné jednotky nebo jejího dodatku.
V záznamech, jejichž soucástí je pole 008 (Pole pevné délky) nebo pole 006
(Pole pevné délky - Další fyzické vlastnosti) v konfiguraci pro seriály, údaje v poli 362 se vztahují
ke kódovaným údajum v 008/18 (006/01) (Periodicita) a 008/19 (006/02) (Pravidelnost). Údaj (údaje)
o soucasné periodicite se uvádí (uvádejí), pokud pocátecní údaj o soucasné periodicite není shodný
s pocátecním datem vydání. Pokud vydávání popisované jednotky bylo ukonceno, údaj o soucasné
periodicite se uzavre, ale zustane soucástí pole 310.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam polí:

$a Soucasná periodicita (NO)
$b Data oznacující soucasnou periodicitu (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

 

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<