260 $c Datum vydání

Definice:

Presné nebo približné datum vydání publikace, copyrightu nebo datum výroby. U nepublikovaných del uvedte datum vytvorení díla.

Zpusob zápisu:

Uvedte datum (rok vydání) v arabských císlicích.
Pokud datum vydání, distribuce atd. není známé, zapište datum copyrightu nebo datum výroby,
prípadne uvedte približné datum vydání.
U opakování polí, uvedte datum vydání v posledním opakování

Príklady:

Zápis/Význam

1995 datum vydání
c1997 datum copyrightu
1967 printing vytišteno
/1971 nebo 1972/ Bud rok … nebo rok …
/1969?/ nebo /ca1960/ Približný rok
/197-/ urcité desetiletí
/197-?/ pravdepodobné desetiletí
/18--/ urcité století
/18--?/ pravdepodobné století

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka, ostatní preliminária a tiráž, príp. prírucková literatura
Závaznost: Povinný
Literatura: A: s. 40-1, MARC 21 260-3, KAT s.61

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<