260 $b Jméno nakladatele

Definice:

Jméno nakladatele, vydavatele ci distributora.

Zpusob zápisu:

Uvedte jméno nakladatele, vydavatele, distributora atd. v nejkratší srozumitelné a mezinárodne identifikovatelné forme.
Jméno nakladatele lze zkrátit:

->Vynecháním úvodního clenu.
->Vynecháním výrazu jako "incorporated" nebo "limited".
->Vynecháním slov ci frází, které oznacují funkci nakladatele.
->Vynecháním slova, které oznacuje obchodní charakter organizace.
->S výjimkou prípadu, kdy dva nebo více nakladatelu mají stejná príjmení, lze vynechat krestní jména.

Nezkracujte: Nevynechávejte další príjmení.
Pokud má popisná jednotka dva nebo více nakladatelu, opakujte pole.
Pokud je jméno nakladatele, distributora atd. neznámé, uvedte s.n. (sine nomine – bez jména).

Príklady:

V dokumentu uvedenu/Zápis

The Canadian Record ->Canadian Record
Artabras, Inc.-> Artabras
Binford and Mort, Publishers ->Binford and Mort
Macmillan Publishing Co.,Inc ->Macmillan
Thomas Y. Crowell Co., Inc ->Crowell
Macmillan, Artabras, Orbis, Crowell 1. výskyt: Macmillan, 2. výskyt: Orbis, 3. výskyt: Artabras

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka, ostatní preliminária a tiráž
Závaznost: Povinný
Literatura: A: s. 37-9, MARC21 260-3

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<