256 Vlastnosti počítačových souborů

Definice:

Toto pole se používá pro zápis vlastností pocítacových souboru.
Muže obsahovat informace o typu souboru (napr. pocítacové programy), poctu záznamu, príkazu atd. (napr. 1250 záznamu, 5076 bytu).

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam polí:

$a Vlastnosti pocítacového souboru
$6 Propojení polí v jiném písmu
$8 Propojení souvisejících polí

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<