255 Matematické údaje - kartografické dokumenty

Definice:

Toto pole obsahuje matematické údaje týkající se kartografických dokumentu, tj. údaje o merítku,
zobrazení a/nebo souradnicích atd. Hvezdné mapy - mohou být uvedeny též údaje o zónách, deklinaci
a/nebo rektascenzi a/nebo ekvinokciu. Matematické údaje uvedené v tomto poli mohou být uvedeny též
v kódované podobe v poli 034 Kódované kartografické matematické údaje.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam polí:

$a Údaj o merítku (NO)
$b Údaj o kartografickém zobrazení
$c Údaj o souradnicích (NO)
$d Údaj o zónách (NO)
$e Údaj o ekvinokciu (NO)
$f Polygonový porad vetknutý nebo volný (NO)
$g Polygonový porad uzavrený (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<