250 $a Označení vydání

Definice:

Slovo, slovní spojení či skupina znaků uvádějící, že daná popisná jednotka patří k určitému vydání.
Tento výraz obsahuje, buď slovo "vydání", nebo jeho ekvivalent v jiném jazyce spolu s pořadovým číslem.

Způsob zápisu:

Zapište označení v jazyce dokumentu a ve stejném pořadí jak je uvedeno v pramenech popisu.
Mohou se používat standardní zkratky.
Jiné číslice než arabské, případně číslovky slovně vyjádřené se nahrazují arabskými číslicemi.

Příklady:

1. čes. vyd.
3. Aufl.
2nd ed.
7.vyd., V tomto překl. 2.vyd.
vyd. ed., éd., Aufl., izd., přeprac., uspoř., atd.

second - 2nd , first - 1st

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní list, rub titulního listu, tiráž
Závaznost: Povinný
Literatura: IM: s. 30-1, A: s. 30, MARC21 250-1, KAT s.60

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<