246 Variantní názvy

Definice:

Pole obsahuje variantní formy názvu popisné jednotky, ať jsou uvedeny v popisné jednotce či nikoli.
Tyto variantní názvy se zapisují do pole 246 pouze tehdy, pokud se podstatně liší od názvu v poli 245 a pokud významně přispívají k identifikaci popisné jednotky. U popisných jednotek, obsahujících jednotlivá díla bez společného názvu, se pole 246 používá pouze pro varianty názvu zvoleného za název hlavní, tj. obvykle názvu prvního díla uvedeného v hlavním prameni popisu. Varianty názvů ostatních děl se zapisují v poli 740 nebo v jednom z dalších polí 7XX.

Indikátory:

První indikátor (Poznámka/vedlejší záhlaví) 0 Generuje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
1 Generuje se poznámka, generuje se vedlejší záhlaví
2 Negeneruje se poznámka, negeneruje se vedlejší záhlaví
3 Negeneruje se poznámka, generuje se vedlejší záhlaví

Druhý indikátor (Typ názvu) # Typ názvu není specifikován
0 Část názvu/název části
1 Souběžný název
2 Rozlišovací název - je zvláštní název uváděný jako doplŇující název k vlastním názvům jednotlivých svazků/sešitů popisné jednotky
3 Další varianty názvy - název uvedený v poli 246 je další název popisné jednotky, pro který nebyla vhodná jiná
hodnota druhého indikátoru a podpole $i nebylo vhodné pro daný příliš specifický text
4 Obálkový název - název vytištěný na originální obálce publikace nebo zapsaný či vytištěný na nakladatelské vazbě.
Hodnota 4 se používá pouze tehdy, pokud obálka není hlavním pramenem popisu.
5 Název na doplňkové titulní stránce
6 Hlavičkový název
7 Živé záhlaví - název vytištěný v hlavě nebo patě každé stránky publikace
8 Hřbetní název

Seznam polí:

$f Datum nebo označení pořadí
$g Další různé informace
$i Text návěští poznámky
$5 Kód instituce
$6 Propojení polí v jiném písmu
$8 Propojení souvisejících polí

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<