245 $c Údaj o odpovědnosti

Definice:

Věta převzatá z titulního listu, která obsahuje informace o autorské odpovědnosti za vznik popisovaného díla. Podpole je neopakovatelné.

Způsob zápisu:

Zapisuje se přesně tak, jak je uvedeno v hlavním prameni popisu.
Pokud údaj o odpovědnosti není uveden ve větě - zapište autory bez inverze a oddělte je čárkou.
Dokument s více než třemi osobami či korporacemi se stejnou rolí – zapište pouze první osobu s dodatkem “… /et al./” nebo “… /a kol./“.
Pokud žádný údaj o odpovědnosti není v popisné jednotce výrazně uveden, žádný nevytvářejte ani nevyhledávejte v obsahu dokumentu.

Příklady:

Na titulních listech je uvedeno:
Napsal A. Jirásek
Alois Jirásek
Napsal kolektiv pod redakcí V. Nováka
V. Novák a kol.
Zápis: Zapište přesně tak, jak je uvedeno.

Na titulním listu je uvedeno: Václav Novák Jan Slovák
Zápis: Václav Novák, Jan Slovák

Na titulním listu je uvedeno: Napsali: Jan Vojta, Emil Stracha, Josef Hloh a F. Jíra
Zápis: Napsali: Jan Vojta … /et al./

Na titulním listu je uvedeno: Napsala B. Němcova a ilustroval Fr. Horník
Zápis: Napsala B. Němcová a ilustroval Fr. Horník

Na titulním listu je uvedeno: Napsala B. Němcová. Ilustroval Fr. Horník
Zápis: Napsala B. Němcová; Ilustroval Fr. Horník

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný
Literatura: A: s. 24-25

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<