245 $a Název

Definice:

Název publikace ve formě vyskytující se na titulní stránce nebo na její náhradě.

Způsob zápisu:

Zapište hlavní název přesně, pokud jde o stylistické znění, pořadí a pravopis jak je uveden v dokumentu.
Psaní velkých písmen odpovídá obvyklým zvyklostem jazyka, ve kterém je uveden název díla.
Zkracování - zkracujte dlouhý název pouze tehdy, nedojde-li ke ztrátě podstatné informace.
Nikdy nevynechávejte žádné z pěti prvních slov názvu. Výpustku označte znakem pro vynechání "…".
Vícejazyčné názvy – uvádějte jako hlavní ten, který je v jazyce dokumentu. Nejde-li to určit,
uvádějte do tohoto podpole první nebo zvýrazněný titul. Ostatní názvy zapište v podpoli souběžný název.
Vícesvazková díla – uvádějte zde souborný název.
V jednom svazku více prací jednoho autora se společným názvem - uveďte společný název.
Jednotlivé práce můžete uvést v podpoli "Poznámka k obsahu".
V jednom svazku více prací jednoho autora bez společného názvu (žádný název není zvýrazněn) - opakujte podpole pro každý název.

Příklady:

Na titulní stránce je uvedeno: Česko-anglický slovník. Czech-English Dictionary
Zápis: Česko-anglický slovník

Na titulní stránce je uvedeno: Knížka Ferdy Mravence. Ferda Mravenec, Ferda Mravenec v cizích službách
Zápis: Knížka Ferdy Mravence Kniha obsahuje dvě práce od B. Němcové – Pan učitel a Pohorská vesnice 1. výskyt: Pan učitel 2. výskyt: Pohorská vesnice

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka
Závaznost: Povinný
Literatura: A: s.19-20,

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<