245 Údaje o názvu

Definice:
Pole obsahuje oblast údajů o názvu a odpovědnosti. Pole pro údaje o názvu se skládá z hlavního názvu,
může také obsahovat obecné označení druhu dokumentu, další údaje o názvu, další údaje z titulní stránky
a údaje o odpovědnosti. Hlavní název může obsahovat stručný název a alternativní název, číselné označení části a název části.

Indikátory:

První indikátor
0 Vedlejší záhlaví se nevytváří
1 Vedlejší záhlaví se vytváří
Druhý indikátor (vyloučení znaků z řazení)
0-9 Počet vyloučených znaků

Seznam polí:

a Název
b Další údaje o názvu
c Údaj o odpovědnosti
h Obecné označení druhu dokumentu
n Číslo označení části/sekce díla
p Název části/sekce

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<