240 Unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje unifikovaný název pro dílo, pokud bibliografický záznam též obsahuje pole 100
(Hlavní záhlaví - osobní jméno) nebo pole 110 (Hlavní záhlaví - jméno korporace), nebo pole 111
(Hlavní záhlaví - jméno akce). Unifikovaný název se používá, pokud se dílo vyskytuje pod různými názvy,
nezbytný je také tehdy, pokud byl k prezentaci díla zvolen zvláštní specifický název. Katalogizační
pravidla předepisují použití tohoto pole také v případě, pokud je nutné sjednotit názvy s různými doplňky
či výpustkami. Název nesmí být aktuálně měněn případ od případu či s ohledem na novější vydání díla.
Název, který je uveden v katalogizovaném díle, se zapisuje v poli 245 (Údaje o názvu). Pole 240 se nepoužívá, pokud je v záznamu přítomno pole 130 (Hlavní záhlaví - unifikovaný název).

Indikátory:

První indikátor (Unifikovaný název se tiskne nebo zobrazuje)
0 Název se netiskne ani nezobrazuje
1 Název se tiskne nebo zobrazuje
Druhý indikátor (Vyloučení znaků z řazení)
0-9 Počet vyloučených znaků

Seznam polí:
$a Unifikovaný název (NO)
$d Datum podpisu smlouvy (O))
$f Data související s dílem (NO)
$g Další různé informace (NO))
$h Obecné označení druhu dokumentu (NO)
$k Podzáhlaví pro formu (O)
$l Jazyk díla (NO)
$m Obsazení (hudebního díla) (O)
$n Číslo části/sekce díla (O)
$o Údaj o aranžmá (hudební díla) (NO)
$p Název části/sekce díla (O)
>$r Tónina (hudební díla) (NO)
$s Verze (NO)
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<