210 Zkrácený název

Definice:

Pole obsahuje název popisné jednotky, zkrácený pro potřeby indexace nebo identifikace.
zkrácený klíčový název doplňují centra ISSN, je odvozen z klíčového názvu (pole 222).
Další zkrácené názvy jsou doplňovány katalogizačními agenturami, a to včetně názvů vzniklých při tvorbě abstrakt či indexace. Zkrácený název může být vytvořen katalogizační agenturou jako náhrada v příslušném poli nebo i pro jednotlivý název.

Indikátory:

První indikátor (Vedlejší názvové záhlaví)
0 Vedlejší záhlaví se negeneruje
1 Vedlejší záhlaví se generuje
Druhý indikátor (Typ názvu)
# Zkrácený klíčový název
0 Jiný zkrácený název

Seznam polí:
$a Zkrácený název (NO))
$b Kvalifikátor (NO)
$2 Zdroj záhlaví nebo termínu (NO))
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<