130 Hlavní záhlaví - unifikovaný název

Definice:

Pole obsahuje unifikovaný název použitý jako hlavní záhlaví.
Hlavní záhlaví pro unifikovaný název se používá, pokud se dílo popisuje přímo pod názvem, nebo pokud se dílo vyskytuje pod různými názvy; nezbytný je také tehdy, pokud byl k prezentaci díla zvolen dílčí název.

Indikátory:

První indikátor (Vedlejší názvové záhlaví) 0-9 Počet vyloučených znaků
Druhý indikátor (Typ názvu) # Nedefinován

Seznam polí:
$a Unifikovaný název
$f Data související s dílem
$h Obecné označení druhu dokumentu
$l Jazyk díla
$n Číslo části/sekce díla
$p Název části/sekce díla
$t Název díla

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<