111 $a Jméno akce nebo jurisdikce jako vstupní prvek

Definice:

Část jména, která se používá jako pořadatel záhlaví. Může to být název akce nebo geografické jméno státního celku (jurisdikce).
Součástí tohoto pole je kvalifikátor v kulatých závorkách. Úvodní členy se vynechávají.

Příklady:

Knihovny současnosti
Zimní olympijské hry
Seville $qExposición Ibero-Americana


Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka a příručkové prameny
Literatura: MARC21 X11, 111, A: s. 314, 441-479

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<