110 $n Číslo části/sekce/akce

Definice:

Podpole obsahuje číselné označení akce, která se zapisuje pod jménem korporace.
Dále se zapisuje číselná posloupnost díla a členitější číslování se zapisuje do jednoho pole a části se oddělují čárkou.
Způsob zápisu:

Uvádějte řadovou číslovku a ostatní údaje v jazyce dokumentu.

Příklady:

3rd nebo 3. Part 1, Supplement A, Book 2 .

Poznámky:

Pramen popisu: Celý dokument
Literatura: MARC21 X10-5, A: s. 456

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<