110 $d Datum konání akce nebo podpisu smlouvy

Definice:

Prakticky se uvádí pouze rok nebo roky, kdy konference byla pořádána nebo smlouva podepsána.
Bližší datum připojte pouze v případě, že v jednom roce se konalo více konferencí stejného jména.

Způsob zápisu:

Název instituce - zapište u děl administrativního charakteru, správních předpisů, soudních řádů, náboženských zákonů, liturgických děl.
Podřízená složka korporace - pokud je za dílo odpovědná podřízená složka korporace, která je výrazně uvedena v dokumentu - zapište tuto složku.
Pokud odpovědnost podřízené složky není uvedena výrazně nebo není uvedena v hlavním prameni popisu – vytvořte údaj pro mateřskou (nadřízenou) instituci.
U názvů církví a náboženských řádů použijte nejznámější formu jména v češtině.
U obecně pojmenovaných zasedání korporace – název korporace.
Název státního celku, území, kde korporace působí - uvádějte u právnických, vládních dokumentů, ústav, chart, smluv,
děl státních činitelů, zákonodárných orgánů, ústavodárných shromáždění, ozbrojených sil a velvyslanectví. Zapište geografické jméno státu či území podle pravidel AACR2.

Příklady:

1996
1995-1996
1976-


Poznámky:

Pramen popisu: Popisovaný dokument
Literatura: MARC21 X10-4

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<