110 $m Místo konání akce

Definice:

Místo konání akce (konference, semináře, kongresu, shromáždění), jestliže není součástí názvu akce ve vstupním prvku. Uveďte ho zejména vždy,
jestliže budete podle něho vyhledávat. Je možno uvádět město či instituci. Pod pojmem instituce jsou míněny organizace jako jsou školy, knihovny, muzea,
nemocnice atd. Hotel nebo jiné podobné místo zasedání se za instituci nepovažuje.

Způsob zápisu:

Uveďte geografické jméno města.
Uveďte název instituce v 1. pádě v jazyce a formě, ve které se tento údaj vyskytuje v katalogizované jednotce.

Příklady:

New Orleans, La
Saratovskij universitet
Dhenandoah National Park


Poznámky:

Pramen popisu: Celý dokument, příloha pravidel AACR2 s. 433-438
Literatura: MARC21 X10 -3, A: s. 457, AU: s. 362

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<