110 $a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek

Definice:

Část jména, která se používá jako pořadatel záhlaví.
Může to být název instituce, nebo geografické jméno státního celku (jurisdikce).

Způsob zápisu:

Název instituce - zapište u děl administrativního charakteru, správních předpisů, soudních řádů, náboženských zákonů, liturgických děl.
Podřízená složka korporace - pokud je za dílo odpovědná podřízená složka korporace, která je výrazně uvedena v dokumentu - zapište tuto složku.
Pokud odpovědnost podřízené složky není uvedena výrazně nebo není uvedena v hlavním prameni popisu – vytvořte údaj pro mateřskou (nadřízenou) instituci.
U názvů církví a náboženských řádů použijte nejznámější formu jména v češtině.
U obecně pojmenovaných zasedání korporace – název korporace.
Název státního celku, území, kde korporace působí - uvádějte u právnických, vládních dokumentů, ústav, chart, smluv,
děl státních činitelů, zákonodárných orgánů, ústavodárných shromáždění, ozbrojených sil a velvyslanectví. Zapište geografické jméno státu či území podle pravidel AACR2.

Příklady:

Zápis/Význam
Library of Congress-> Library of Congress
Ordro Fratrum Minorum-> Františkáni
Society of American Foresters.-> Meeting Society of American Foresters a do údaje "Podheslo": Meeting
Česká republika-> Česká republika

Poznámky:

Pramen popisu: Titulní stránka a příručkové prameny
Literatura: MARC21 X10, 110, A: s. 314, 441-479

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<