100 Hlavní záhlaví - jméno korporace

Definice:

Pole obsahuje ve formě hesla (autorizované podobě) pojmenování korporace, která se považuje za subjekt,
který má hlavní odpovědnost za vznik díla. Nesmí být současně vyplněno pole Hlavní autor.
Korporace je organizace nebo skupina osob, identifikovaná svým jménem, která jedná jako celek.
Typickým příkladem korporací jsou asociace, instituce, obchodní firmy, nevýdělečné podniky, vlády,
státní instituce, projekty, náboženské instituce, konference. Považujte ad hoc události
(jako sportovní soutěže, výstavy, expedice, veletrhy a festivaly) a plavidla (lodě, kosmické lodě) za korporace.

Indikátory:

První indikátor
0 invertovaná forma jména
1 jméno jurisdikce
2 jméno v přímém pořadí

Seznam polí:

a Jméno korporace nebo jurisdikce jako vstupní prvek
b Podřízená složka
c Místo konání akce
d Datum konání akce nebo podpisu smlouvy
g Další různé informace
n Číslo části/sekce/akce

 

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<