100 $d Data související se jménem

Definice:

Data spojená se jménem osoby spolu se zkratkami nebo
jiným označením typu dat (např. narozen, zemřel, dosažení hodnosti aj.).

Způsob zápisu:

Povinně se zapisují data u osob se shodným jménem pro více osob.
Volitelně připojte datum ke každému osobnímu jménu.

Příklady:

Zápis/Význam
1924 Žijící osoba
1824 – 1888 Je známo datum narození a úmrtí
1834? – 1895 Přibližné datum narození
1832 – ca. 1896 Přibližný rok úmrtí
ca.1822 – ca.1892 Přibližné datum narození a úmrtí
12.stol. Nejsou známy roky, ale pouze století. Nepoužívejte pro 20.stol.

Poznámky:

Pramen popisu: Příručkové prameny a soubory autorit
Literatura: MARC21 X00-4, A: s. 414-5

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<