100 $b Římské číslice

Definice:

Podpole obsahuje v invertované podobě příjmení a křestní jméno autora,
který má být uveden poli Hlavní záhlaví – osobní jméno. Zásadně zapisujte do souborů autorit.

Způsob zápisu:

Zapište ve tvaru, který je běžně uváděn v příručkových pramenech nebo dokumentech autora.
Jestliže je k této číslici připojen epiteton, musí být též uveden.

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis
John II. Commenus-> II. Commenus
Hana Landová-> – Štychová Landová-Štychová, Hana (Štychová, Hana uveďte v autoritách jako jinou formu příjmení)
Karel IV.-> IV.

Poznámky:

Pramen popisu: Příručkové prameny a soubory autorit.
Literatura: MARC21 X00-3, KAT s.38-40

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<