100 $a Osobní jméno

Definice:

Podpole obsahuje v invertované podobě příjmení a křestní jméno autora,
který má být uveden poli Hlavní záhlaví – osobní jméno. Zásadně zapisujte do souborů autorit.

Způsob zápisu:

Za příjmení bez mezery zapište čárku, následuje po mezeře křestní jméno.
Pokud uvádíte iniciály křestního jména následuje za tečkou mezera.
Zapište příjmení podle příručkových pramenů nebo souborů autorit.
Zejména u překladů zahraničních děl nevycházejte pouze z formy jména,
která je uvedena v dokumentu. U zahraničních autorů použijte formu jména
ze souboru autorit příslušné země nebo ze zahraničních slovníků. Zejména věnujte
pozornost příjmení žen, která jsou v českých překladech doplněna koncovkou “- ová “.
Zvolte tvar příjmení bez této koncovky.
Jednoduché příjmení - zapište toto příjmení.
Složená příjmení zapište jako první tu část, jíž osoba s tímto jménem dává přednost.
Pokud preference není známá, zapište první tu část, pod níž je osoba uváděna v příručkových pramenech.
U jmen panovníků uvádějte křestní (osobní) jméno.
Složená jména s předložkami, členy, částicemi a prefixy se řídí podle zvláštních pravidel,
která jsou podrobně uvedena v pravidlech AACR2 22.5D – 22.5E.

Příklady:

V dokumentu uvedeno/Zápis
Anna Dentonová-> Denton, Anne
Alois Jirásek-> Jirásek, Alois
Hana Landová-> – Štychová Landová-Štychová, Hana (Štychová, Hana uveďte v autoritách jako jinou formu příjmení)
Karel IV.-> Karel (Změnit 1. indikátor - 0)

Poznámky:

Pramen popisu: Příručkové prameny a soubory autorit
Literatura: A: s. 379-432,MARC21 100, KAT s.38-40

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<