100 Hlavní záhlaví - osobní jméno

Definice:

Pole obsahuje ve formě hesla (autorizované podobě) jméno osoby, která se považuje za subjekt,
který má hlavní intelektuální odpovědnost za dílo. Patří sem spisovatelé a osoby zpracovávající bibliografie.
Uvádí se sem jméno autora, který by byl podle pravidel AACR2 uveden v hlavním záhlaví. Zásadně přebírejte ze souboru autorit.

Indikátory:

První identifikátor
0 jméno se uvádí pod rodným/křestním jménem
1 jméno se uvádí pod příjmením (default)
2 jméno se uvádí pod jménem rodiny (rodu)

Seznam polí:

a Osobní jméno
b Římské číslice
c Doplňky ke jménu jiné než data
d Data související se jménem
q Rozpis iniciál rodného/křestního jména
4 Kód role

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<