072 Kód předmětové kategorie

Definice:

Toto pole obsahuje kód předmětové kategorie související s popisnou jednotkou. Pole se opakuje v případě více předmětových kategorií.

Indikátory:

První indikátor (Nedefinován)
Druhý indikátor (Kód zdroje) 0 Kódovník NAL
7 Zdroj specifikován v podpoli $2

Seznam polí:

a Klasifikační znak jako součást skupiny Konspektu
x Slovní označení skupiny Konspektu
2 Kód zdroje - Konspekt

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<