044 $a Kód země vydání

Definice:

Podpole obsahuje dvou i třípísmenné kódy zemí, kde byl dokument vydán nebo vyroben.

Způsob zápisu:

Kódy zemí jsou uvedeny v příloze X nebo na adrese: http://www.loc.gov/marc/countries

Příklady:

xr Česká republika
xo Slovenská republika
-cs Československo
-uk Velká Británie
gw Německo
-us USA

Poznámky:

Pramen popisu: Dokument jako celek
Závaznost: Povinné
Literatura: KATs.32
Poznámka: V KP-SQL se validuje z připraveného slovníku.

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<